Home » PALANG ĐIỆN » Palang điện dầm đôi Mitsubishi 20 tấn

Palang điện dầm đôi Mitsubishi 20 tấn

trong mục PALANG ĐIỆN | 2

Palang điện dầm đôi Mitsubishi 20 tấn

palang điện cũ hãng Mitsubishi sức nâng 20 tấn
Palang điện dầm đôi Mitsubishi sức nâng 20 tấn

Thông số chi tiết

Tem palang điện mitsubishi 20 tấn
Tem palang điện mitsubishi 20 tấn
    • Tốc độ nâng 9m/phút
    • Chân chạy 2 động cơ điện 3 pha 1.8kw, tốc độ vận hành 25m/phút
Tem chân chạy
Tem chân chạy

 

Dưới đây là một số hình ảnh cụ thể: